KØS

Denmark’s only
museum of art
in public spaces

KØS6045
  • Jens Haaning
  • Kabul Time, 2017
  • Realiseret værk: Værket har været tiltænkt forskellige placeringer i København: ved Østerport Station, Vibenhus Runddel og på Amager, men værket er endnu ikke realiseret i Københavns byrum. I efteråret 2016 blev uret midlertidigt installeret ved Triange
Close