KØS

Denmark’s only
museum of art
in public spaces

Jens Haaning

Read more
  • : 1965
    : dansk

Kabul Time

, 2017
KØS6045
Railway station clock . Ø 110 cm
Inv.nr.: KØS6045-001
Realiseret værk: Værket har været tiltænkt forskellige placeringer i København: ved Østerport Station, Vibenhus Runddel og på Amager, men værket er endnu ikke realiseret i Københavns byrum. I efteråret 2016 blev uret midlertidigt installeret ved Triange