KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Stor stående rørskulptur Luk