KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

14 blå sten Luk