KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til udsmykning, LO-Skolens hovedindgang, Helsingør Luk