KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til udsmykning, model af Københavns gamle grønttorv, Israels Plads, København Luk