KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til skulptur, Kalesa, Det danske Hedeselskab, Viborg Luk