KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til udsmykning, Flowers. Fælledvej, Kronprinsessens arbejdsværelse, Frederik den 8.s Palæ, Amalienborg Luk