KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til Monument over Danmarks internationale indsats siden 1948, Kastellet, København Luk