KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til glasmaleri, Vanløse kirke, Vanløse Luk