KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til gavlmaleri, Landgreven, København Luk