KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

To plakatbærere Luk