KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Peter med hane Luk