KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til glasmosaik, Gorifabrikken, Kolding Luk