KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til altermaleri, Vinding kirke, Bryrup Luk