KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til udsmykning, alderdomshjem, Hvidovre Luk