KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til vægtæppe, Kosmisk landskab i bevægelse, Nationalbanken, København Luk