KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til relief, Fredenskirken, Viby, Aarhus Luk