KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

KØS1372
Aluminiumsfolie på karton. 11,5 x 12,0 cm
Inv.nr.: KØS1372-008