KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til installation, Here's looking at You, Banegraven foran Hovedbanen, København Luk