KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til relief, Ildsjæl, Sankt Annæ Gymnasium, København Luk