KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til gavludsmykning, Beringshaven Plejeboliger, Holstebro Luk