KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Blå Skulptur Luk