KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Forarbejde til neonværk, Transistor, Sorø Kraftvarmeværk Luk