KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

KØS0796
Tusch på pergament og avisudklip. 41 x 49,4 cm
Inv.nr.: KØS0796-001