KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

KØS2088
Digital 3D-skitse på cd-rom
Inv.nr.: KØS2088-001