KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Sort/rød
Emalje
TV-Byen, 2860 Søborg