KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

KØS1293
Goauche på karton. 47,8 x 16,5 cm
Inv.nr.: KØS1293-004