KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

KØS2083
Digital skitse på cd-rom
Inv.nr.: KØS2083-007