KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

KØS1372
Aluminiumsblik, guldpapir og pap. 11,8 x 11,5 cm
Inv.nr.: KØS1372-003